Erfaringen viser, at mange nye brugere af medicin ikke får taget medicinen, som de bør. Det kan skyldes utryghed omkring brugen, manglende viden, bivirkninger m.m.

Målet med samtalen er at give borgeren tryghed, viden og værktøjer, så borgeren kan følge den medicinske behandling, lægen har anbefalet. På den måde får borgeren det bedste ud af behandlingen, og kommer godt i gang med medicinen.

Rammerne for medicinsamtalen

Typisk vil det være i dialogen med apoteket, at borgeren får anbefalet samtalen. Det er dog også muligt for lægerne at henvise borgere til samtalen.

Medicinsamtalen består af to samtaler.

Første del af samtalen varer cirka 10 minutter og foregår på apoteket i rolige og diskrete omgivelser, hvor du kan tale uforstyrret med farmaceuten.

Anden del varer også cirka 10 minutter og foregår samme sted eller over telefonen omkring 3-4 uger efter første samtale.

Emner under samtalen 

Samtalen tager udgangspunkt i den enkelte borger. Eksempler på emner under samtalen kan være:

  • Hvordan virker medicinen?
  • Hvordan bruges medicinen?
  • Medicinens bivirkninger
  • Gode vaner omkring det at bruge medicin
  • Bekymringer om brug af medicinen
  • Tilskud til medicinen.

Medicinsamtalen skal sikre, at borgeren opnår en bedre accept, viden og forståelse for den medicinske behandling.

Tag kontakt til Apotekerforeningen eller det lokale apotek, hvis du ønsker flere oplysninger.