Kære kollegaer.
Jeg er stolt og ydmyg over, at I har genvalgt mig som jeres formand for de næste tre år. Stolt, fordi jeres mening betyder meget for mig, og ydmyg, fordi det er en vigtig opgave at forsøge at få det optimale ud af en apotekssektor, som er fuld med dygtige folk og uundværlige kompetencer.

Mine første tre år som formand har været præget af den måske største omvæltning i vores sektors historie. Som apotekere og som sektor har vi indstillet os på nye og radikalt anderledes vilkår. Ændringerne vil også påvirke mit arbejde som jeres formand i de næste tre år. Den store forskel er dog, at vi nu for alvor kender loven, og vi kan se, hvilke udfordringer vi skal have særligt fokus på.

Den helt store udfordring bliver at få skabt en økonomisk model, som hænger sammen med virkeligheden.

Apotekerne har over de sidste snart to år sprængt rammerne for egne og omverdenens forventninger med langt over 100 nye apoteker, hvor borgerne kan få deres receptmedicin med det samme. Desværre lader apotekernes økonomiske ramme sig ikke på samme måde sprænge. Dermed bliver apotekernes indtjening mere og mere skævt fordelt. Apotekernes økonomi bliver nemlig ikke større af, at der kommer flere apoteker. Det skal selvfølgelig laves om, så vores økonomi ikke spænder ben for, at vi fortsat kan leve op til borgernes rimelige forventninger om god tilgængelighed til apotekerne og et højt sundhedsfagligt niveau i hele landet.

Derudover er det vigtigt for mig at holde fast i det ønske om dialog, som jeg har haft, siden jeg første dag satte mig i formandsstolen. Uden apotekere ingen forening. Jeres stemmer er afgørende, for det er jeres interesser, Apotekerforeningen er sat i verden for at varetage. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi når frem til de bedste resultater gennem dialog mellem bestyrelse, sekretariat og medlemmer. Derfor vil jeg også fortsætte med at have fingrene dybt nede i arbejdet med eksempelvis hovedmøder, kredsmøder, kredsdage i foreningen og kommunikationen til jer.

Næste store milepæl i foreningskalenderen er Apotekerkonferencen. Der skal vi netop have en bred debat om, hvordan vi bevarer foreningen som en stærk brancheorganisation, der har fokus på de rigtige aktiviteter. Konferencen tilrettelægges på en måde, så emnerne diskuteres dybdegående, og så bestyrelsen efter debatten står med meget klare medlemstilkendegivelser om den ønskede udvikling. Kære kollegaer – jeg glæder mig allerede.