Der er otte kredsforeninger i Danmarks Apotekerforening. Kredsforeningerne har til formål lokalt at varetage medlemmernes faglige interesser.

Kredsforeningerne og deres formænd er:

Nordre-sjællandske kreds
Apoteker Jeanette Juul Rasmussen
Birkerød Apotek
Teglporten 27
3460 Birkerød
Telefon: 45 81 05 83

Københavns Apotekerforening
Apoteker Asger Rosenkilde Mortensen
Værløse Apotek
Bymidten 13
3500 Værløse
Telefon: 44 48 22 09

Storstrøms kreds
Apoteker Vivian Zederkof
Haslev Apotek
Jernbanegade 11
4690 Haslev
Telefon: 56 31 20 71

Fyns Apotekerforening
Apoteker Per Wisbech
Svendborg Sct. Nicolai Apotek
Gerritsgade 7
5700 Svendborg
Telefon: 62 21 01 52

Nordjyllands kreds
Apoteker Preben Smed Jeppesen
Sæby Apotek
Søndergade 7
9300 Sæby
Telefon: 98 46 10 17

Østjyllands kreds
Apoteker Inger Rasmussen
Galten Apotek
Torvet 3
8464 Galten
Telefon: 86 94 36 33

Midt-Vestjyllands kreds
Apoteker Grethe Berg Arvesen
Viborg Løve Apotek
Hjultorvet 2
8800 Viborg
Telefon: 86 62 06 33

Sydjyllands kreds
Apoteker Shahpour Sobhani
Aabenraa Svane Apotek
Opnørplads 1-3
6200 Aabenraa
Telefon: 74 62 22 00