Danske apotekers lægemiddelavance var på omkring 17 pct. i 2011. Det er blandt Europas laveste apoteksavancer og er med til at holde medicinpriserne og dermed samfundets omkostninger til at forsyne borgerne med lægemidler lave. Myndighederne fastlægger størrelsen af apoteksavancen - både for den enkelte pakning og som en årlig ramme for alle apoteker tilsammen. Salget af andre varer end apoteksforbeholdt medicin har gjort det muligt at holde apoteksavancen på lægemidler lav. Apotekets salg af solcreme bidrager dermed til at sænke danskernes og samfundets udgifter til medicin. Og hvis salget af medicin stiger, sættes apotekets avance på den enkelte pakning medicin ned.

Myndighedernes rammestyring af den samlede apoteksavance giver kontrol over samfundets omkostninger til distribution af lægemidler – også selvom omsætningen stiger.

Avancen i apoteksbranchen er på samme lave niveau som i supermarkeder og discountbutikker og ligger væsentligt under avancerne i andre specialbutikker. Eksempelvis er avancen hos materialister næsten dobbelt så høj som hos apotekerne. Dette på trods af den høje faglighed på apoteket og dermed høje andel af ansatte med en videregående lægemiddelfaglig uddannelse.

Læs analysen bag