Knap 1 mio. danskere rammes hvert år af utilsigtede lægemiddelhændelser. Særligt svage ældre med kroniske sygdomme er udsatte. Hvert år skønnes knap 300.000 ældre at blive udsat for utilsigtede lægemiddelhændelser, og for over 40.000 af de ældre fører det til en hospitalsindlæggelse. Men over 25.000 indlæggelser af ældre patienter kunne have været undgået ved forebyggelse af medicineringsfejl og sikring af korrekt gennemført lægemiddelbehandling. Det viser en ny rapport om konsekvenser af lægemiddelrelaterede problemer, som apotekernes forsknings- og uddannelsescenter Pharmakon har udarbejdet på baggrund af danske og internationale undersøgelser.

Hvert år indlægges omkring 75.000 personer som følge af utilsigtede lægemiddelhændelser. Lidt over halvdelen af disse lægemiddelrelaterede indlæggelser kunne have været undgået - heraf kunne over 25.000 indlæggelser af ældre være undgået. De lægemiddelrelaterede problemer og indlæggelser er forbundet med væsentlige offentlige udgifter til sundhedssektoren, der således også kunne have været undgået.

Det er særligt medicineringsfejl og patienter, der ikke følger den anbefalede behandling, der resulterer i lægemiddelrelaterede problemer og indlæggelseskrævende utilsigtede lægemiddelhændelser. Risikoen for at blive udsat for utilsigtede lægemiddelhændelser er størst for ældre og patienter med flere diagnoser, flere lægemidler (polyfarmaci) og nedsat opfattelsesevne (demens og psykiske lidelser mv.). Det er i særlig grad svage ældre med kroniske sygdomme, der udsættes for de utilsigtede lægemiddelhændelser.

Svage, ældre patienter i behandling med flere lægemidler er derfor en vigtig gruppe at fokusere på for at løse problemerne, f.eks. ved medicingennemgang for ældre på plejehjem og for svage beboere på bosteder og ved complianceforbedrende rådgivning og tiltag i primærsektoren i øvrigt.

 

Læs analysen bag