Op mod 700.000 danskere bruger over 5 forskellige lægemidler over en periode på et halvt år. Over 200.000 personer bruger endda 10 forskellige lægemidler eller mere. Det er især de ældre, der bruger mange slags medicin. 40 pct. af de ældre over 65 - i alt 400.000 ældre - bruger mere end 5 lægemidler, mens det er over halvdelen af de ældre over 80 år. Lidt flere kvinder end mænd er såkaldte polyfarmacipatienter. Det fremgår af en ny analyse af danskernes lægemiddelforbrug, som Apotekerforeningen har foretaget.

Ældre medicinbrugere tager ofte medicin for hjerte- og karlidelser som eksempelvis blodfortyndende og blodtrykssænkende medicin og midler mod forhøjet kolesterol.

Det er også blandt brugere af hjerte- og karmedicin, at antallet af polyfarmacipatienter er størst. Ud af de godt 1,3 mio. brugere af hjerte- og karmedicin bruger 40 pct., svarende til over en halv million personer, over 5 lægemidler over en periode på et halvt år. 140.000 brugere af hjerte- og karmedicin bruger endda 10 eller flere lægemidler.

40 pct. af de polyfarmacipatienter, der tager hjerte- og karmedicin, tager også medicin mod psykiske lidelser, mens 35 pct. også tager mavesårsmedicin mv. og 30 pct. astma-, allergi- og KOL-medicin.

Men også blandt de øvrige folkesygdomme er polyfarmaci udbredt. Knap 300.000 personer med psykiske lidelser bruger mere end 5 slags lægemidler på et halvt år. Det samme gælder over 200.000 brugere af mavesårsmedicin og af astma-, allergi- og KOL-medicin. Blandt diabetespatienter er hele 60 pct. - eller knap 140.000 personer - i behandling med mere end 5 lægemidler på et halvt år.

Undersøgelser har vist, at omkring 97 procent af de ældre på plejehjem har ét eller flere problemer med deres medicin, og specielt polyfarmacipatienter er i risiko for at opleve utilsigtede lægemiddelrelaterede hændelser. En ekspertgruppe under Lægemiddelstyrelsen har tidligere påpeget, at øget anvendelse af farmaceutiske kompetencer - i form af klinisk farmaci - kan medvirke til at øge kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og bidrage til at mindske omfanget af lægemiddelrelaterede problemer for polyfarmacipatienter, hvilket især vil være af betydning for de ældre patienter.

Læs analysen bag