Hverken apotekernes produktivitetsudvikling eller prisniveau tyder på konkurrenceproblemer i apotekssektoren på trods af, at apotekerne - lige som andre dele af sundhedssektoren - er underlagt offentlig regulering.
 
Produktiviteten i apotekssektoren er vokset med omkring 3 procent om året i perioden 1995-2007. Det er højere end produktivitetsvæksten på cirka 0,8 procent i samfundet som helhed. Og apotekernes produktivitetsvækst er markant højere end i andre brancher, hvor der ofte peges på regulering som en barriere for vækst.

Hverken prisniveau eller prisudviklingen på apoteksforbeholdte lægemidler tyder på konkurrenceproblemer i sektoren. Prisniveauet på medicin i Danmark ligger omkring 12 pct. lavere end i 6 andre sammenlignelige EU-lande, som Konkurrencestyrelsen plejer at sammenligne danske priser med. Hertil kommer, at priserne på apoteksforbeholdte lægemidler er faldet med 42 procent siden 2000.

Læs analysen bag