Apotekerne finder og retter fejl i op mod én procent af danskernes recepter. Tallene stammer fra en ny analyse, der netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Clinical Pharmacy og svarer til, at der er fejl i op imod 550.000 recepter årligt.

Heraf er 175.000 af klinisk karakter. Dvs. apoteket fx har rettet fejl i styrken, doseringen eller den samlede mængde af medicin eller ændret recepten, så borgerne får medicin, der passer bedre til deres sygdomme og situation.

En tidligere undersøgelse fra Apotekerforeningen og Lægeforeningen har vist, at apotekerne alene ved receptkontrol hver dag sparer syv danskere for hospitalsindlæggelser.