Regeringens konkurrenceudspil peger på apotekerne, selv om apotekerne ikke udviser de konkurrenceproblemer, som er baggrunden for udspillet.

Konkurrenceudspillet skal styrke konkurrencen i en række hjemmemarkedserhverv, fordi produktivitetsvæksten er for lav, og forbrugerpriserne er for høje i forhold til andre lande. Men hverken prisniveau, prisudvikling eller produktivitetsudvikling peger på problemer på apoteksområdet.

Prisniveauet på medicin i Danmark ligger omkring 12 pct. lavere end i 6 andre sammenlignelige EU-lande (EU7), som Konkurrencestyrelsen plejer at sammenligne danske priser med. Og dette på trods af, at de samlede forbrugerpriser ligger 14 procent over EU7. Hertil kommer, at priserne på apoteksforbeholdte lægemidler er faldet med 42 procent siden 2000.

Produktiviteten i apotekssektoren er vokset med omkring 3 procent om året i perioden 1995-2007. Det er højere end produktivitetsvæksten på cirka 0,8 procent i samfundet som helhed. Og apotekernes produktivitetsvækst er markant højere end i andre hjemmemarkedserhverv, hvor der ofte peges på regulering som en barriere for vækst.