Op til hver fjerde patient på en række apoteker i yderområder og i socialt udsatte områder bruger mere end fem forskellige slags medicin. De er dermed polyfarmacipatienter og er derfor særligt udsat for bivirkninger, interaktioner, dårligere effekt af medicinen og utilsigtede hændelser.

Det er derfor vigtigt med god adgang til sundhedsfaglig rådgivning, medicingennemgang og fokus på medicinsikkerhed.

Langt størstedelen af de 30 apoteker, der har den største andel af polyfarmacipatienter, ligger i yderområder, jævnfør kortet. Knap halvdelen af disse apoteker ville være lukningstruede uden apotekernes interne udligningsordning.

Udligningsordningen går kort sagt ud på, at apoteker i landets større byer med et større kundegrundlag giver tilskud til driften af apoteker i tyndt befolkede egne, hvor der er længere mellem kunderne.

Andre af apotekerne med høj polyfarmaciandel ligger i kommuner, områder og kvarterer, der er socialt mere udfordret og har større sociale udgiftsbehov end gennemsnittet, eller som forsyner mange ældre plejehjemsbeboere med medicin. Det gælder blandt andet flere af apotekerne i Storkøbenhavn med høj polyfarmaciandel.

Læs analysen her