Produktivitetskommissionen gentager i sin nye analyserapport Konkurrencestyrelsens gamle forslag om en liberalisering af apotekssektoren. Kommissionen har imidlertid ikke fremlagt analyser, der peger på problemer med produktivitet eller priser - snarere tværtimod. Forslaget fra Kommissionen sker også helt uden hensyntagen til de sundhedspolitiske hensyn, der ligger bag den nuværende regulering af apotekerne som en integreret del af sundhedssektoren.
 
Fakta viser høj produktivitetsvækst på 3-4 pct. på apotekerne i gennemsnit over en lang årrække, hvor der i Danmark som helhed er sket en stigning i produktiviteten på 0,8 pct. årligt. Ifølge både Produktivitetskommissionens egen analyserapport fra april og en ny rapport fra Copenhagen Economics kan der heller ikke konstateres lav produktivitet hos apotekerne.
 
Samtidig ligger prisniveauet på medicin i Danmark omkring 12 pct. lavere end i 6 andre sammenlignelige EU-lande, som Konkurrencestyrelsen plejer at sammenligne danske priser med. Og dette på trods af, at de samlede forbrugerpriser ligger 14 procent over EU7. Hertil kommer, at priserne på apoteksforbeholdte lægemidler er faldet med 44 procent siden 2000.
 
Der er således intet der tyder på, at reguleringen af apotekerne, der har til formål at fremme patientsikkerheden og sikre en bred tilgængelighed til lægemidler, fører til lav produktivitetsvækst og høje priser - snarere tværtimod.

Læs analysen her