Den skarpe danske priskonkurrence på apoteksmedicin, hvor patentet er udløbet, har sammen med apotekets udlevering af den billigste pakning til kunden ført til et fald i apotekets medicinpriser på knap 8 procent i første halvår 2013 i forhold til samme periode året før. Samlet set betyder det, at apotekets medicinpriser siden 2000 er faldet med knap 47 procent svarende til næsten en halvering. Til sammenligning er priserne på den håndkøbsmedicin, der i 2001 blev liberaliseret til salg i detailhandlen siden 2000 steget med i gennemsnit 22 procent.

Apotekerne udleverede i første halvår 2013 lidt færre døgndoser medicin end i samme periode af 2012. Samlet set faldt danskernes udgifter til medicin på apoteket med mere end 350 millioner kroner omregnet til helårsniveau. Det reelle fald i medicinudgifterne på apoteket er dog større, idet et markant øget forbrug af de relativt dyre HPV-vacciner indgår i statistikken, selv om de primært leveres direkte fra Statens Serum Institut til lægerne uden om apotekerne. Tilsammenligning faldt de offentlige udgifter til tilskud til medicin udleveret på apotekerne med 435 millioner kroner i 2012 og med yderligere 193 millioner kroner i første kvartal 2013.

Danskernes mest brugte lægemiddel er fortsat det kolesterolsænkende lægemiddel simvastatin. I første halvår 2013 udleverede apotekerne 750.000 pakninger indeholdende 83 millioner døgndoser, hvilket er et fald på knap 8 procent i forhold til første halvår 2012. Forbruget af simvastatin har således været faldende det seneste 1½ år, hvilket er et markant brud med tidligere års meget høje vækstrater.

Paracetamol er det lægemiddel, der sælges flest pakker af. Paracetamol er et svagt smertestillende lægemiddel og sælges under navne som Panodil, Pamol og Pinex. Der blev i første halvår 2013 udleveret 2,9 millioner pakninger paracetamol eller 63 millioner døgndoser, hvilket svarer til, at hver dansker i gennemsnit brugte 11 døgndoser (svarende til 66 tabletter) paracetamol i første halvår 2013.

Læs analysen her