Forbruget af antipsykotisk medicin er fordoblet i perioden fra 1996 til 2012. I perioden 1999-2012 er antallet af personer, der bruger medicin mod psykoser steget 13 procent. I dag behandles 125.000 personer mod psykoser.

Hver 3. medicinbruger med psykoser tager også et eller flere midler mod angst og søvnbesvær. Det er bemærkelsesværdigt, fordi samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og sove og nervemedicin fører til øget dødelighed, og derfor ikke anbefales af Sundhedsstyrelsen. I alt omkring 35.000 personer behandles således med medicinkombinationer, der kan øge dødeligheden.

Det er oftest kvinder, der tager medicin mod psykoser. Således er der knap 20 procent flere kvinder end mænd, der bruger antipsykotisk medicin. For personer under 40 år er der dog flest mænd, der tager antipsykotisk medicin. Forbruget stiger med alderen for både mænd og kvinder.

Personer i yderområder tager i højere grad antipsykotisk medicin sammenlignet med personer i hovedstadsområdet. I forhold til landsgennemsnittet bruger 16 procent flere borgere medicin mod psykoser per 1.000 borgere i Region Syddanmark. I Region Hovedstaden bruger 10 procent færre borgere medicin mod psykoser per 1.000 borgere. Dog var der i 2011 i Københavns Kommune en overvægt på 10 procent flere brugere af antipsykotisk medicin i forhold til landsgennemsnittet.

Læs analysen her