De svenske erfaringer er blandede efter liberaliseringen af apoteksmarkedet i 2009 med salg af 2/3 af de tidligere statsejede apoteker og fri etablering af nye apoteker. Øget konkurrence om de gode placeringer på byernes handelsstrøg har givet flere apoteker i byerne. Men der er ikke kommet flere apoteker i tyndt befolkede egne. Her kan apotekslukninger tværtimod blive en realitet fra marts 2013, når forbuddet mod lukninger udløber.

Tilgængeligheden til apotek er således kun øget for svenskere, der i forvejen havde god tilgængelighed til apotek. Samtidig oplever mange forbrugere, patientorganisationer og apoteksansatte, at tilgængeligheden til lægemidler er blevet forværret, idet apotekerne ofte ikke har den efterspurgte medicin på lager og ikke kan skaffe den inden for 24 timer. Den svenske udreder foreslår en række tiltag for at afbøde problemerne med tilgængeligheden til medicin.

Prisen for at få flere aktører på det svenske marked har også været højere priser. Op til liberaliseringen forhøjede man apoteksavancen med 460 mio. kr. ved at forhøje prisen på medicin uden patent med 10 kr. pr. pakning. Kun indgreb i prisdannelsen for originalmedicin efter patentudløb og krav om mere effektiv substitution til billigste kopi - en tilnærmelse til det danske system - har bidraget til, at de svenske priser samlet set ikke er steget. Men disse ændringer i prisreguleringen kunne være gennemført helt uafhængigt af liberaliseringen af apotekerne.

Mens der generelt er høj tilfredshed med apoteker og andre aktører i sundhedsvæsenet også i Sverige, så viser flere før-/eftermålinger, at flere svenskere er blevet utilfredse med servicen og kvaliteten af rådgivningen på apotekerne efter liberaliseringen. De apoteksansatte frygter også selv for kompetenceudviklingen og for utilstrækkelig kvalitet og sikkerhed i rådgivningen.

At den svenske liberalisering ikke har været uproblematisk er beskrevet i en række rapporter og udredninger fra svenske offentlige myndigheder og organisationer. Apotekerforeningen har samlet en oversigt med link til de vigtigste af disse rapporter og til et udvalg af den svenske mediedebat om liberaliseringen. 

Læs analysen bag