Hver 8. dansker lider af sygdom i muskler eller skelet, kaldet gigt. Det gælder cirka 700.000 personer. Mere end hver tredje patient med gigt bruger mere end 5 slags medicin på recept. Det svarer til over en kvart million personer. De er dermed polyfarmacipatienter. De har en øget risiko for at opleve bivirkninger, interaktioner og complianceproblemer med deres medicin.
 
For patienter med urinsyregigt er to tredjedele polyfarmacipatienter. Cirka halvdelen af patienter, der er i behandling med methotrexat, er polyfarmacipatienter.
 
Tre fjerdedele af polyfarmacipatienterne med gigt bruger også hjerte- og karmedicin. Det skyldes blandt andet, at patienter med gigt har en øget risiko for en række følgesygdomme som forhøjet blodtryk mv.
 
Men patienter med gigt bruger også ofte anden medicin. Det gælder især medicin mod smerter, mod psykiske lidelser og mod mavesår. Problemer med sur mave er en kendt bivirkning ved nogle former for medicin mod gigt og smerter.
 
Cirka hver 10. patient med gigt bruger mere end 10 slags medicin på recept. Polyfarmacipatienter, der bruger mange lægemidler, har en øget risiko for at opleve bivirkninger og interaktioner. Det kan have stor betydning for deres behandling. Det viser flere undersøgelser.
 
Samtidig kan polyfarmaci gøre det svært for både lægen og patienten at bevare overblikket over medicineringen. Det øger risikoen for, at patienten ikke tager medicinen som aftalt med lægen. Men det øger også risikoen for, at der sker utilsigtede hændelser. Det viser, hvor vigtigt det er med god rådgivning og tjek af patientens medicin.
 
Læs analysen her