Skarp priskonkurrence i leverandørleddet og apotekernes substitution betyder, at medicinpriserne ofte falder omkring 95 procent kort efter patentudløb. Eksempelvis er prisen på den billigste kopi af potensmedicinen Viagra® faldet med næsten 97 procent - fra 81,40 kroner til 2,91 kroner per tablet - siden patentet udløb i juni 2013, og nye leverandører er kommet ind på markedet med generiske varianter, såkaldt kopimedicin. Da apotekerne nu næsten kun udleverer de billige kopier, vil danskerne dermed spare omkring 62 millioner kroner årligt på potensmedicinen.

Tilsammen betyder en række patentudløb siden 2001, at apotekernes substitution til billigste kopi - altså det at apotekerne skal tilbyde medicinbrugerne den billigste variant - sparer staten og lægemiddelbrugerne for 5,6 milliarder kroner i 2013 i forhold til de dyrere originallægemidler. Nye patentudløb i 2013 ventes alene at give en samlet besparelse på 89 millioner kroner i 2013 og op mod 140 millioner kroner årligt derefter.

Forklaringen på de markante prisfald og den store besparelse på samfundets medicinudgifter er en skarp priskonkurrence på medicin i leverandørleddet, som understøttes af apotekernes substitution til billigste kopi. Samtidig er det enkelte apoteks faste lave avance på 16 kroner og 61 øre per pakke receptmedicin uafhængig af prisen, så det enkelte apotek ikke har nogen interesse i andet end at udlevere det billigste lægemiddel til kunden.

I Danmark melder leverandørerne af medicin deres priser ind i en slags licitation for 14 dage ad gangen. Sammen med apotekernes substitution betyder det, at der skabes en meget effektiv priskonkurrence blandt de lægemidler, hvor der er flere leverandører. Den leverandør, der tilbyder medicinen til den laveste pris, er sikret så godt som hele det danske marked i den næste 14-dages prisperiode. Det giver typisk et prisfald på 90-95 procent i løbet af en måneds tid efter, at et patent er udløbet. Reguleringen af apotekerne er med til at sikre, at konkurrencen i leverandørleddet er så effektiv.Den skarpe danske priskonkurrence på apoteksmedicin, hvor patentet er udløbet, har sammen med apotekets udlevering af den billigste pakning til kunden ført til et fald i apotekets medicinpriser på knap 8 procent i første halvår 2013 i forhold til samme periode året før. Samlet set betyder det, at apotekets medicinpriser siden 2000 er faldet med knap 47 procent svarende til næsten en halvering. Til sammenligning er priserne på den håndkøbsmedicin, der i 2001 blev liberaliseret til salg i detailhandlen siden 2000 steget med i gennemsnit 22 procent.

Læs analysen her