94 procent af alle personer, der fik gennemført en medicingennemgang på apotek, fik afdækket et lægemiddelrelateret problem. Hovedparten af problemerne viste sig at være uhensigtsmæssigt præparatvalg, bivirkninger og uhensigtsmæssig anvendelse af lægemidlet. Det viser en gennemgang af resultaterne af de i alt 519 gennemførte medicingennemgange på 107 apoteker den 10. april 2013 landet over for medicinbrugere, der bruger mindst 5 forskellige lægemidler.
 
I alt blev 1.640 lægemiddelrelaterede problemer identificeret, hvilket svarer til, at hver person i gennemsnit havde 3,2 problemer. Apotekerne anbefalede over for 40 procent af personerne at tale med egen læge om at stoppe med brugen af et eller flere receptpligtige lægemidler. Knap 40 procent blev anbefalet at skifte til andet præparat, mens knap 30 procent blev anbefalet at få tilføjet et ekstra præparat. Knap 30 procent fik anbefalet at få revurderet sin samlede medicinske behandling af lægen.
 
Apoteket foretog i 80 procent af medicingennemgangene én eller flere interventioner. I knap 60 procent af tilfældene fik medicinbrugeren anbefalet lægekontakt, og i omkring 50 procent af tilfældene gav apoteket rådgivning om medicinens virkninger og bivirkninger. 45 procent fik rådgivning om hensigtsmæssig brug af medicinen.
 
Apotekerforeningens tidligere analyse viser, at op mod 700.000 danskere tager mindst 5 forskellige lægemidler (polyfarmacipatienter). Resultaterne fra apotekernes medicingennemgang tyder derfor på, at over en halv million polyfarmacipatienter kan have mindst et lægemiddelrelateret problem, og at en kvart million formentlig med fordel kan stoppe med at tage et eller flere lægemidler. Sundhedsmæssigt er potientialet i lægemiddelgennemgange for borgerne derfor store. Også økonomisk peger medicingennemgange i den rigtige retning. Således viser en tidligere undersøgelse, at lægemiddelgennemgang til ældre polyfarmacipatienter kan give en nettobesparelse på 2.338 kr. pr. person i gennemsnit.

Læs analysen her