Omkring 10.000 drenge under 15 år bruger ADHD-medicin, og det er tre gange så meget som i 2005. Sammenlignet med pigerne under 15 år er drengene 4 gange oftere brugere af ADHD-medicin.
Salget af ADHD-medicin er nidoblet siden 2005. Det svarer til en stigning på omkring 40 procent om året i gennemsnit i perioden 2005-2012. Der blev i 2012 i alt brugt knap 16 millioner døgndoser ADHD-medicin.
Antallet af personer i behandling med ADHD-medicin er i perioden 2005-2012 seksdoblet – fra godt 6.000 personer i 2005 til 38.000 personer i 2012. Det svarer til en gennemsnitlig årlig stigning på omkring 30 procent.

Det er hovedsagelig drenge mellem 5 og 19 år, der bruger ADHD-medicin. Således behandles 34 drenge ud af 1.000 drenge mellem 10 og 14 år med ADHD-medicin. Det svarer til hver 30. dreng. Det tilsvarende tal for piger er 10, og således er én for hver 100 piger i behandling med ADHD-medicin. For unge mellem 15 og 19 år behandles 25 drenge for hver 1.000 drenge i aldersgruppen og 12 piger for hver 1.000 piger i aldersgruppen.

Det er særligt personer i Region Midtjylland, der behandles med ADHD-medicin. Her behandles 11 personer ud af 1.000 indbyggere med ADHD-medicin, hvor knap 9 ud af 1.000 indbyggere behandles på landsplan. Færrest behandles i region Syddanmark, hvor godt 6 ud af 1.000 indbyggere behandles.

Læs analysen her