Danmark har de laveste medicinpriser blandt 24 lande inden for 7 store terapiområder udsat for generisk konkurrence. Det viser en ny analyse af medicinpriserne i 3. kvartal 2012 fra det internationale analyseinstitut IMS i London.

Analysen viser også, at der er sket et betydeligt prisfald i 2012 i forhold til 2011 i Danmark. Og selvom originalmedicin, der ikke længere er patentbeskyttet, er relativt dyr i Danmark, så fylder det så lidt i forbruget på grund af apotekernes meget omfattende substitution til billige kopier, at Danmark samlet set alligevel har de laveste gennemsnitlige behandlingspriser med medicin udsat for generisk konkurrence.

Analysens resultat viser gevinsterne ved det nuværende system i form af lave priser som følge af effektiv priskonkurrence i leverandørleddet. Det kan ikke forventes at fortsætte uændret, hvis man gør op med de faste udsalgspriser og i stedet indfører maksimalpriser.

Maksimalpriser vil skabe uigennemsigtighed og reelt flytte priskonkurrencen fra leverandørleddet med høj prisfølsomhed til forbrugerleddet med lav prisfølsomhed. Forbrugerne kan ikke udøve et prispres, der er lige så effektivt, som det der i dag er i leverandørleddet. Det effektive prispres med lave priser til følge risikerer dermed at blive sat over styr ved at indføre maksimalpriser.