En ny måling viser, at ventetiden på apoteket i gennemsnit er 3,3 minutter. Ventetiden er dermed faldet med 33 procent i forhold til 2008, hvor Apotekerforeningen begyndte at måle kundernes ventetid. Andelen af kunder der venter mere end 10 minutter, er faldet med 75 procent, til en andel på 3 procent.

Tiden fra kunderne trykker deres kønummer frem, og til ekspeditionen i skranken starter, er målt på 460.000 kunders faktiske køventetider på 216 apoteker landet over i uge 4 i år.

Landets apoteker har de seneste år haft intensiveret fokus på kundernes ventetid, og resultatet er mærkbart faldende ventetider. De kortere ventetider skyldes blandt andet udbredelsen af straksekspedition og de mange nye robotter, som hurtigt henter medicinen frem samt optimerede bemandingsplaner.

Apotekerforeningens nye ventetidsmåling viser også, at 81 pct. af kunderne blev ekspederet inden for fem minutter, og 16 procent ventede mellem 5 og 10 minutter. I alt 97 procent af kunderne bliver således ekspederet inden for 10 minutter.

Apotekerforeningen gennemfører ventetidsmålinger 3 gange årligt.

Læs analysen her