En ny måling på landets apoteker viser, at kunderne i juni 2013 i gennemsnit ventede 3 minutter og 16 sekunder. I alt blev 97,4 pct. af kunderne ekspederet inden for 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid var 5 pct. kortere end i samme periode sidste år, selv om der blev ekspederet 5 pct. flere kunder pr. enhed. Samtidig blev andelen af kunder, der venter mere end 10 minutter, reduceret med 16 pct. i forhold til målingen for et år siden.

Den gennemsnitlige ventetid er faldet med 33 procent siden de første målinger i 2008, og andelen af kunder, der venter mere end 10 minutter, er faldet med omkring 75 procent.

Målingen i juni 2013 er den anden af tre årlige målinger af ventetiden på apotekerne og den 16. måling af ventetiden, som Apotekerforeningen har foretaget siden maj 2008. I alt 216 apoteksenheder landet over har i uge 24 i juni 2013 målt ventetiden inden for normal åbningstid for godt 480.000 kunder.

De kortere ventetider de senere år skyldes blandt andet udbredelsen af straksekspedition, optimerede bemandingsplaner og installation af mange nye robotter, som hurtigt henter medicinen frem..

Læs analysen her