Udsatte grupper har svært ved at forstå og huske medicininformation og dropper ofte medicinen. Hver tredje arbejdsløse og førtidspensionist har således svært ved at forstå indlægssedlerne ved deres medicin. Og op mod halvdelen har undladt at tage deres medicin. Samtidig gør hyppige medicinskift især udsatte grupper forvirrede og utrygge ved deres medicin. Det fremgår af en ny meningsmåling foretaget af MEGAFON for Danmarks Apotekerforening.

Tre ud af ti danskere oplever, at det kan være svært at huske det, lægen har forklaret om receptmedicinen. Og 23 procent af førtidspensionisterne er blevet forvirret af, at medicinens navn og udseende varierer ved medicinskift. 12 procent er blevet mindre trygge ved at tage medicinen.

Undersøgelsen dokumenterer også, at det især er de ufaglærte (45 %) med folkeskolen som højeste uddannelse og personer med en erhvervsuddannelse (35 %), som ikke har så stor viden om indholdet af den medicin, de anvender.

Over en tredjedel af danskerne har undladt at tage den receptmedicin, lægen havde ordineret. Men blandt førtidspensionister og arbejdsløse er det op mod hver anden, der har undladt at tage deres medicin. Utryghed og manglende viden kan føre til, at man anvender sin medicin forkert – eller helt undlader at tage den. Det kan have sundhedsskadelige konsekvenser.

MEGAFON-undersøgelsen viser, at mere end hver tiende har valgt ikke at tage sin receptpligtige medicin pga. frygt for bivirkninger. For førtidspensionister er det mere end hver fjerde. Medicin, som ikke tages, virker ikke. Det er med til at forringe effekten af medicinen og fastholde borgeren i sygdom.

Læs analysen her