Beboere på botilbud blev i en periode på knap tre år udsat for over 10.000 utilsigtede lægemiddelrelaterede hændelser, hvoraf mange kunne have været undgået. Det svarer til 11 utilsigtede hændelser hver dag. Det viser en rapport fra Patientombuddet.

Der bor cirka 15.000 personer på botilbud, og de bruger ca. 3 gange så mange lægemidler som den gennemsnitlige borger. Hovedparten af beboerne har en psykisk funktionsnedsættelse, og 65 pct. af dem får hjælp af personalet til at tage deres medicin. I de fleste tilfælde er der dog tale om ikke-sundhedsfagligt personale, som ikke har tilstrækkelig viden om korrekt medicinhåndtering.

De hyppigste fejl er, at medicinen ikke bliver udleveret, bliver udleveret til en forkert beboer, i en forkert dosis eller på et forkert tidspunkt. De hyppigste årsager til fejlene er forglemmelser, forstyrrelser, misforståelser, fejlkommunikation og manglende kontrol. Både Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen anbefaler i rapporter om medicinfejl på botilbud, at personalet får et større og bedre kendskab til medicin, herunder at plejepersonalet undervises i korrekt medicinhåndtering.

Apotekerne kan undervise og støtte personalet på botilbud med hensyn til kvalitetssikring af medicinhåndteringen og øge deres viden om medicin og medicinsikkerhed. Apotekerforeningen har tidligere sammen med blandt andet Danske Handicaporganisationer gennemført et succesfuldt projekt, der havde fokus på at støtte personalet på botilbud i at opnå en mere sikker medicinhåndtering.

Sundhedsministeriet og Apotekerforeningen har aftalt at igangsætte et udviklingsprojekt, der skal øge kvaliteten og sikkerheden i medicineringen på kommunale botilbud.

Læs analysen her