Fire ud af ti polyfarmacipatienter anvendte et eller flere præparater, der kan være uhensigtsmæssige for patientens behandling. Det viser en foreløbig opgørelse af resultaterne af 100 apotekers farmaceutiske gennemgang den 10. april 2013 af den samlede medicinering for 500 polyfarmacipatienter, der brugte mindst 5 lægemidler.
 
Apotekets farmaceuter anbefalede ved medicingennemgangen hver tredje medicinbruger at tale med egen læge om eventuelt at stoppe med brugen af et eller flere lægemidler, og hver fjerde patient fik anbefalet at tale med lægen om eventuelt at få nedsat doseringen.

Da op mod 700.000 danskere er polyfarmacipatienter, svarer det til, at 250.000 polyfarmacipatienter kan vise sig at anvende uhensigtsmæssige lægemiddelpræparater, at over 200.000 personer med fordel kunne tale med lægen om eventuelt at ophøre med behandlingen med et eller flere lægemidler, og at over 150.000 polyfarmacipatienter med fordel kunne tale med lægen om eventuelt at få nedsat doseringen.
 
Tidligere undersøgelser har vist, at der ved medicingennemgang til ældre polyfarmacipatienter er et besparelsespotentiale på landsplan på 328 mio. kr., idet hver enkelt medicingennemgang giver en nettobesparelse på 2.338 kr. pr. person.

Læs analysen her