Hvert år kommer 96 procent af alle voksne danskere på apoteket, og 73 procent af alle danskere får udleveret receptmedicin på apoteket. Der er dog store forskelle på danskernes behov for at bruge apoteket. Størstedelen af apotekernes kunder er ældre personer, kroniske patienter og personer, der anvender mere end fem forskellige slags medicin. 40 procent af de receptkunder, apotekerne ekspederer, er over 65 år og bruger mere end fem forskellige slags medicin. Mere end 60 procent af alle receptekspeditioner drejer sig om patienter, der bruger mere end fem forskellige slags medicin.

Apotekernes typiske kunder er personer over 65 år, der anvender mange forskellige slags medicin, mens børn samt mænd i alderen 20-39 år langt sjældnere får receptpligtig medicin.

Apotekernes receptkunder er således typisk ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler. Disse kunder har øget risiko for at opleve problemer med medicineringen, og har dermed et stort behov for den lægemiddelfaglige rådgivning, som apoteket tilbyder. Det skyldes blandt andet, at et øget antal lægemidler øger risikoen for bivirkninger, for at lægemidlerne påvirker hinanden uhensigtsmæssigt, samt for at patienterne ikke tager medicinen efter lægens anvisning (compliance-problemer).

Det vurderes, at mindst hver tredje kroniker ikke tager sin medicin som anvist af lægen. Den manglende compliance har både betydning for patienten, der ikke får det optimale ud af lægemiddelbehandlingen, og for samfundet, der har øgede udgifter til flere sygehusindlæggelser, lægebesøg og sygefravær.

Læs analysen her