En ny forskningsartikel viser, at de oprindelige sundhedspolitiske mål blev tilsidesat op til og under liberaliseringen af apotek i Sverige, og at formålet med liberaliseringen endte med at være næsten fuldstændig erhvervspolitisk funderet.

Målet med at liberalisere apotekssektoren var oprindeligt at øge tilgængeligheden og effektiviteten i apotekssektoren, få lavere medicinpriser og fastholde fokus på sikker medicinanvendelse. I takt med at de oprindelige mål ikke kunne opfyldes, blev formålene med liberaliseringen ændret gradvist til mangfoldighed i virksomheder, iværksætteri og øget lighed i køn og ejerskab i stedet for mål om effektivitet, prispres og bedre brug af medicin.

Målet om øget tilgængelighed til apotek blev aldrig fastlagt nærmere før liberaliseringen, og det endte med, at tilgængelighed alene drejede sig om øget tilgængelighed til apoteksadresser i byerne, men ikke om øget tilgængelighed til hverken medicin eller sundhedsfaglig kompetence.

Forskerne drager den konklusion, at da liberaliseringen af apotek ender med at prioritere ejerskab af apotek og antal apoteker højere end effektivitet, prispres og faglighed, må selve liberaliseringen anses som værende baseret på rent ideologiske erhvervspolitiske principper snarere end sundhedspolitiske målsætninger om bedre adgang til medicin og forbedret medicinanvendelse i befolkningen.

Læs analysen her