EU-lande, der ligesom Danmark har valgt at prioritere sundhedsfagligheden i apotekssektoren højt gennem farmaceutejerskabet, har samtidig forbudt shop-i-shop-apoteker. Det skal sikre gennemsigtige ejerforhold og fokus på sundhedsfaglig rådgivning. Sammen med forbuddet mod shop-i-shop-apoteker har landene typisk også lagt et loft på max fire apoteker per ejer. Det viser en opgørelse fra den europæiske brancheorganisation Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU).

To tredjedele af borgerne i Europa lever i et land, hvor myndighederne forbyder shop-shop-apoteker. Denne beslutning er taget ud fra et ønske om bedst muligt at sikre økonomisk gennemsigtighed og patientsikkerhed for borgerne.

Shop-i-shop-apoteker kan give en række uønskede konsekvenser, fordi medicin sælges på lige fod med andre forbrugsvarer som eksempelvis mælk, slik og tøj. Det sender et forkert signal om, hvordan man bør omgås medicin. Fokus for butikkerne bliver kundestrøm og salg af andre varer, og det sundhedsfaglige fokus risikerer at forsvinde.

I 71 procent af Europa – målt efter landenes befolkningsstørrelse – er der sat begrænsning på, hvor mange apoteker en enkelt ejer højst må eje. For lande, der ligesom Danmark har farmaceutejerskab, ligger loftet typisk på max fire receptekspederende enheder per ejer - hvis det overhovedet tillades at eje mere end én receptekspederende enhed. På den måde vil man fremme faglighed og nærværende ledelse på apotekerne til gavn for patienterne.

Senest har politikerne i Estland i sommeren 2014 og Ungarn i 2011 vedtaget at føre apotekerne tilbage til farmaceutisk ejerskab. Samtidig har de fastsat et loft på fire receptekspederende enheder per ejer.