Apotekets kunder venter i gennemsnit kun 3 minutter. Og 97,5 procent af kunderne venter under 10 minutter. Det er resultatet af en måling af knap 500.000 kunders faktiske ventetid på 234 apoteker landet over i oktober 2014 (uge 41). Det er den korteste ventetid, der er målt, siden apotekernes systematiske målinger af nu 8,3 millioner kunders faktiske ventetid blev påbegyndt i 2008.

Siden 2008 er apotekernes gennemsnitlige ventetid nedbragt med 40 procent fra 5 minutter til 3 minutter. Samtidig er andelen af kunderne, der kommer til at vente i 10 minutter eller derover, faldet med cirka 75 procent fra omkring 10 procent til nu kun 2,5 procent.

Den markante nedbringelse af ventetiden på apoteket er resultatet af en fokuseret indsats på landets apoteker.

Siden 2008 er ventetiden målt systematisk på landets apoteker. Siden 2013 har det enkelte apoteks ventetid været offentliggjort på apoteket.dk - opgjort på ugedage og i tidsintervaller. På den måde kan kunder, der ønsker at minimere ventetiden, planlægge deres apoteksbesøg.

På landsplan var den gennemsnitlige ventetid kortest i den første time af åbningstiden. Mellem klokken 9 og klokken 10 var ventetiden i gennemsnit under 2 minutter. Derudover var ventetiden i gennemsnit 15 procent kortere om tirsdagen end på ugens øvrige dage.