Strukturerede lægemiddelsamtaler på apoteket forbedrer patienters evne til at anvende deres medicin korrekt. Det øger den sundhedsrelaterede livskvalitet for patienterne. Samtidig giver det en økonomisk gevinst for det offentlige. Det viser en uvildig evaluering fra The University of Nottingham udført på vegne af de engelske sundhedsmyndigheder.

Ifølge de engelske forskere anvendes omkring 25 procent af al udskrevet receptmedicin til behandling af langvarig sygdom ikke korrekt.

Den engelske stat tilbyder borgere et statsfinansieret rådgivningsforløb kaldet New Medicine Service. Rådgivningen udføres af apotekernes sundhedsfaglige personale. Det er rettet mod borgere, der har fået udskrevet et nyt lægemiddel. Det gælder sygdomsområderne astma/KOL, type-2 diabetes, forhøjet blodtryk og patienter, der sættes i behandling med blodfortyndende medicin.

Evalueringen dokumenterer, at 75 procent af patienterne anvender deres medicin korrekt, efter de har været gennem apotekets rådgivningsforløb. Det er en markant forbedring på 10 procentpoint i forhold til undersøgelsens kontrolgruppe, der modtog traditionel rådgivning.

New Medicine Service er ikke kun en fordel for den enkelte patient. Forskerne viser i evalueringen, at ydelsen også er omkostningseffektiv for staten. Eksempelvis sparer sundhedsvæsenet penge ved færre hospitalsindlæggelser.

Danske apoteker tilbyder allerede i dag sundhedsydelser til borgere i samarbejde med kommuner. Apotekerne har med direkte inspiration i New Medicine Service udviklet og afprøvet ydelsen "Kom godt i gang med din medicin" og er parate til at implementere ydelsen på nationalt plan inspireret af den engelske succes.

Læs analysen her