Patentudløb på lægemidler siden 2001 og apotekernes uvildige substitution til billigste kopi sparer danskerne for over 5½ milliard kroner om året. Mere end 18 millioner gange årligt bytter apotekerne et dyrt lægemiddel ud med en billigere kopi til borgeren. Apotekernes substitution er dermed med til at sikre en høj markedsandel af kopimedicin, og at skarp priskonkurrence på kopimedicinen giver nogle af Europas laveste lægemiddelpriser. 

Nye beregninger viser, at det i 2013 gav en besparelse på 5,7 milliarder kroner sammenlignet med 2001. Besparelsen er beregnet som forskellen i omkostning ved at købe det nuværende medicinforbrug til de nuværende lave priser på kopimedicin i stedet for til de højere priser på de originale lægemidler, der gjaldt lige før patentudløb. Der er to årsager til den store besparelse. 

For det første medfører apotekernes effektive substitution, at markedsandelen af kopimedicin er stor. Ny kopimedicin gøres tilgængeligt for patienterne, så snart et patent er udløbet. Ifølge OECD har Danmark således en af Europas højeste markedsandele for kopimedicin på over 70 procent. 

For det andet resulterer fri priskonkurrence på kopimedicin og apotekernes substitution i, at apotekernes priser på kopimedicin presses helt i bund, og at borgeren tilbydes det billigste lægemiddel. Danmark har således den billigste kopimedicin blandt 24 lande ifølge det internationale analyseinstitut IMS Health.