Reglerne for medicintilskud giver store udsving i den enkeltes udgift til medicin. Patientens egen betaling for den samme medicin kan stige fra 150 kroner den ene dag til tusind kroner den næste dag. For borgere med lav indkomst kan det være afgørende, at egenbetalingen ikke er præget af så store udsving, at medicinen bliver umulig at betale. De store udsving kan undgås ved at beregne borgerens tilskudsprocent ud fra de sidste 12 måneders køb af medicin. Så får mange borgere et stabilt tilskud hele året uden de store udsving i udgiften til medicin fra måned til måned.

I dag skal man først på tilskudsåret selv betale hele udgiften til medicin uden tilskud. Men sidst på tilskudsåret dækker medicintilskuddet en større del af udgiften – op til 85 procent, eller op til 100 procent for visse kronikere.

Men selv patienter med et stort medicinforbrug og et højt medicintilskud starter cirka en gang om året forfra på et nyt tilskudsår. Så forsvinder tilskuddet, og patienten skal pludselig selv betale hele udgiften. Det kan være svært for den enkelte at overskue den store stigning i egenbetalingen. En række eksempler viser hop i patientens egen betaling på op mod tusind kroner for den samme medicin, selv om prisen ikke er steget.

Apotekerforeningen foreslår derfor at beregne borgerens tilskudsprocent ud fra de sidste 12 måneders køb af medicin. Så får hver borger et mere stabilt tilskud hele året, uden de store udsving i udgiften til medicin fra måned til måned. Forslaget vil ikke øge det samlede medicintilskud, blot fordele det mere jævnt over året. Forslaget kan derfor gennemføres, uden at det fører til en stigning i de offentlige udgifter til medicintilskud.

Læs analysen her