Danskernes samlede forbrug af antibiotika var stort set uændret i 2013. Men forbruget af bredspektret antibiotika steg med 6 procent i 2013. Dermed er forbruget af bredspektret antibiotika mere end fordoblet siden 2000.
 
Vi bruger således mere og mere af de bredspektrede antibiotika. Bredspektret betyder, at medicinen virker mod flere bakterietyper. Men det betyder desværre også, at flere bakterietyper udvikler resistens. Siden 2011 er der dog blevet godt en femtedel færre børn og unge, der bruger både bredspektret og smalspektret antibiotika.
 
Det samlede forbrug af antibiotika er steget med 41 procent siden år 2000. Forbruget steg fra knap 24 millioner døgndoser i 2000 til godt 34 millioner døgndoser i 2013. En døgndosis er den af WHO fastsatte standarddosis for en døgnbehandling med et givent lægemiddel.
 
Forbruget af smalspektrede antibiotika steg fra 2000 til 2007. Efter en stabilisering omkring 20 millioner døgndoser årligt er forbruget faldet lidt siden 2011.
 
Forbruget af bredspektrede antibiotika har derimod været stigende gennem hele perioden fra 2000 til 2013 fra et niveau på 7 millioner døgndoser til 14,8 millioner døgndoser i 2013. Der har således været en stigning på 112 procent i forbruget af de bredspektrede antibiotika siden 2000.
 
Apotekerforeningen sætter sammen med Lægeforeningen, Dyrlægeforeningen, Forbrugerrådet Tænk og Det Etiske Råd antibiotikaresistens til debat på Folkemødet. Det sker fredag den 13/6 kl. 11.45 i Apoteltet foran Allinge Apotek på Kirkegade tæt ved havnen.

Læs analysen her