Danskerne fik udleveret 1½ procent mindre receptmedicin på apoteket i 2013. Men de samlede udgifter til receptmedicin købt på apoteket faldt i 2013 med 8 procent. Sygesikringen og medicinbrugerne sparede dermed tilsammen cirka 800 millioner kroner målt i udsalgspriser. Årsagen er især patentudløb og apotekets substitution fra dyrere originalmedicin og parallelimport til billigere kopimedicin (generika).

I 2013 udgjorde kopimedicin mere end to tredjedele af den receptmedicin, som blev udleveret på landets apoteker. Men på grund af lave og faldende priser kunne kopimedicinen fås for en fjerdedel af de samlede udgifter til receptmedicin.

Apotekerne udleverede i 2013 8-10 procent mindre originalmedicin og parallelimporteret originalmedicin end året før. Omvendt udleverede apotekerne knap 2 procent mere kopimedicin, men for cirka 7 procent færre udgiftskroner.

Der er således sket en forskydning fra dyrere originalmedicin og parallelimport til billig kopimedicin. Samtidig er gennemsnitsprisen for især kopimedicin faldet.

Læs analysen her