80 procent af de kommunale jobcentre oplever, at problemer med medicin kan stå i vejen for, at ledige kan komme i job eller aktivering. Hvert tredje jobcenter oplever det ofte eller meget ofte. Samtidig er fire ud af fem jobcentre positive over for at anvende apotekerne til at hjælpe de ledige med at løse deres medicinproblemer. Det viser en rundspørge blandt kommunale jobcenterchefer foretaget af Danmarks Apotekerforening.

Tre ud af fire kommunale jobcentre oplever ofte eller meget ofte, at helbredsproblemer er medvirkende til, at ledige ikke kan komme i job eller aktivering. En del af dem har også problemer med at bruge deres medicin rigtigt. Således oplever hvert tredje kommunale jobcentre ofte eller meget ofte, at problemer med medicin medvirker til, at ledige ikke kan komme i job eller aktivering. Yderligere godt 50 procent oplever af og til, at medicinproblemer kan stå i vejen for at ledige kommer i job eller aktivering.

For at løse problemerne foreslår Danmarks Apotekerforening, at jobcentrene skal kunne henvise ledige til et forløb om bedre brug af medicin på apoteket.

Jobcentercheferne tager godt imod forslaget. 73 procent af jobcentercheferne synes, at det - i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad - er en god idé, hvis jobcentre kunne henvise ledige til et forløb om bedre brug af medicin på apoteket. Og fire ud af fem jobcenterchefer svarer, at det - i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad - er sandsynligt, at de selv vil henvise ledige, til et forløb om bedre brug af medicin på apoteket, hvis de fik muligheden for det.

Forslaget er et ud af tre konkrete forslag til større lighed i brugen af medicin, som indgår i et nyt socialt udspil, "Ulighed i medicin".

Læs analysen her