Det månedlige salg af svage smertestillende lægemidler er faldet med cirka 12 procent, siden der 30. september 2013 blev indført receptpligt på store pakninger. Faldet var størst lige efter receptpligten, hvor der stadig stod mange store håndkøbspakninger hjemme i medicinskabene. I de seneste tre måneder, hvor flere af de "gamle" store pakninger er brugt op, ligger det månedlige salg omkring 6,5 procent lavere end niveauet før receptpligten.

Mens håndkøbssalget af store pakninger er forsvundet, så er salget af store pakninger på recept steget svarende til knap halvdelen af det bortfaldne håndkøbssalg i store pakninger. Knap en fjerdedel af det bortfaldne håndkøbssalg af store pakninger sælges nu i stedet i små pakninger på apotek, mens 5 procent sælges i små pakninger i detailhandlen.

Detailhandlen har dermed mere end fordoblet sit salg af svage smertestillende håndkøbslægemidler.

Men samlet set er salget af svage smertestillende lægemidler faldet med 12 procent svarende til knap en fjerdedel af det tidligere håndkøbssalg af store pakninger.

Samtidig viser en gennemgang fra Landspatientregistret ifølge Jyllandsposten, at antallet af indlæggelser på grund af forgiftninger i 1. halvår af 2014 er faldet med 31 procent, og at antallet af indlæggelser på grund af selvmordsforsøg med svage smertestillende lægemidler er faldet med hele 58 procent.

Læs analysen her