Mens det samlede forbrug af antibiotika per indbygger er steget med 35 procent siden 2000, så er forbruget af bredspektrede antibiotika fordoblet. Flere personer behandles med bredspektrede antibiotika, og de behandles med større mængder end i 2000.

Det øger risikoen for, at der udvikles resistente bakterier, der kan være svære at behandle med antibiotika. DANMAP-rapporten for 2013 viste en stigning i antallet af infektioner med visse typer multiresistente bakterier på hospitalerne. Foreløbige tal for de første 9 måneder af 2014 tyder dog på, at stigningen i forbruget af antibiotika kan være bremset op.

Størstedelen af de antibiotika, der bliver solgt på de danske apoteker, er smalspektrede. Det vil sige, at de kun rammer udvalgte bakterier. Andelen af bredspektrede antibiotika – den type, som rammer flere bakterietyper – er dog steget støt siden år 2000 fra at udgøre 29 procent af det samlede forbrug til at udgøre 43 procent i 2013. Dette er en uheldig udvikling, da de bredspektrede antibiotika i højere grad medfører en øget risiko for udvikling af resistens end de smalspektrede.

1,6 million borgere - svarende til mere end hver fjerde indbygger - indløste i 2013 mindst én recept på antibiotika på apoteket. Omkring 640.000 borgere fik bredspektrede antibiotika, mens 1,25 million fik smalspektrede antibiotika. Heraf fik knap 300.000 borgere både smalspektrede og bredspektrede antibiotika.

Der er tydelige regionale forskelle på brugen af antibiotika. Alle regioner har oplevet en kraftig stigning i forbruget frem til 2013. Men forbruget af antibiotika per indbygger er 10 procent større i Hovedstaden og i region Sjælland end i Midt- og Nordjylland. Forbruget af bredspektrede antibiotika alene er størst i region Midtjylland og Hovedstaden, og lavest i region Sjælland.