Den svenske regering er på vej med et lovforslag, der skal lappe på hullerne i den liberaliserede svenske apotekslovgivning. Målet er bedre tilgængelighed til lægemidler, mens politikerne lader spørgsmålet om patientsikkerheden ligge. Liberaliseringen af den svenske apotekssektor i 2009 medførte både ringere patientsikkerhed og ringere tilgængelighed til det enkelte lægemiddel. Svenskerne går oftere forgæves på apoteket efter deres medicin, og de apoteksansatte har ringere forudsætninger for at give kompetent faglig rådgivning og udføre korrekt receptekspedition. Det dokumenterede Statskontoret, statens egen evalueringsmyndighed, i den store slutevaluering af liberaliseringen.

Den umiddelbare fordel ved liberaliseringen var flere apoteker. Men dét viser sig nu i sig selv at have afledt negative konsekvenser. De nye apoteker er åbnet i byerne, hvor kunderne er flest, mens tre udkantsapoteker er lukket.

Flere apoteker til de samme borgere betyder mindre enheder. Apotekernes medicinlagre er derfor også mindre. Nok har svenskerne fået lidt kortere til apoteket, men de går oftere forgæves. Apotekerne har nemlig ikke altid medicinen på hylderne. Det kan simpelthen ikke betale sig at have et stort lager. Det er besværligt for den enkelte patient. Det er også skidt for den svenske økonomi, når borgere spilder deres tid.

Chefen for den svenske Riksrevision kritiserede i januar 2014 statens liberaliseringer af bl.a. apotekssektoren. Manglende risikoanalyser, regeringens dårlige styring af processen og mangelfuld regulering har kostet staten milliarder af kroner.

Nu er den svenske regering nødsaget til at reparere på det liberaliserede apotekssystem. Apoteker skal i højere grad kunne levere et lægemiddel inden for 24 timer. Men det bliver ikke et lovkrav. Samtidig vælger regeringen ikke at adressere Statskontorets kritik af patientsikkerheden.

Apotekerforeningen har samlet links til den officielle svenske dokumentation for problemerne ved den svenske liberalisering af apotekssektoren.

Læs notatet her


Læs notat om den svenske mediedebat om liberaliseringen her