Regeringens udkast til forslag til modernisering af apotekssektoren truer op mod 32 apoteksfilialer i yderområder (opdateret 20/9 2014 med køreafstandsberegning). De står hver til at kunne miste over en halv million kroner ved regeringens indgreb i apotekernes interne omfordelingsordning. Mange filialer vil ikke kunne drives videre uden denne interne omfordeling. Dermed vil mange apoteksenheder i mindre byer og landdistrikter være truet af lukning.

Over 300.000 borgere har en af disse truede apoteksfilialer - kortets røde prikker med cirkel om - som deres nærmeste apotek. De risikerer dermed at få væsentligt længere til et apotek. Den risiko forstærkes af et samtidigt forslag om, at apotekerne frit kan nedlægge filialer og i stedet oprette nye apoteksfilialer op til 75 km fra apoteket. Det betyder, at apotekets lokale tilknytningsforhold og forsyningsansvar forsvinder.

Lovforslaget tilskynder dermed apotekerne til at nedlægge filialer i yderområder og i stedet oprette filialer i supermarkeder og på hovedstrøgene i de større byer, hvor der i forvejen er flest apoteker. I de større byer er kundegrundlaget nemlig større, og der kan opnås en større omsætning per udgiftskrone end ved betjening af apotekets lokalområde. Den samme koncentration i byerne opstod ved apoteksliberaliseringen i Sverige, hvor næsten alle nye apoteker blev åbnet i byerne og bynære områder, mens der ikke er kommet flere i landdistrikterne.

Forslaget risikerer dermed at give storbykonkurrence på bekostning af tilgængeligheden til lægemidler og rådgivning i yderområder på samme måde som ved en egentlig liberalisering.

Forslaget om fri etablering inden for en radius af 75 km betyder, at næsten alle apoteker i stedet for at servicere sit lokalområde frit vil kunne etablere apoteksfilialer i en af landets fem største byer.

Forslaget giver også de facto mulighed for dannelse af dominerende, landsdækkende apotekskæder. En eksisterende butikskæde vil således kun behøve indgå aftale med fem apotekere for at kunne få apoteksfilialer som shop-i-shop apoteker i butikskædens butikker i alle landets 35 største byer.

Læs analysen her