Arbejdsløse og førtidspensionister har ikke altid råd til at købe den medicin, lægen har ordineret. Næsten en tredjedel har måttet vente med at hente deres medicin, fordi de ikke havde pengene. Yderligere har hver tiende arbejdsløse og førtidspensionist helt undladt at tage sin receptmedicin, fordi de ikke havde råd til at købe den. Det viser en måling foretaget af MEGAFON for Danmarks Apotekerforening.

Prisen på medicin kan således have en direkte indflydelse på danskernes medicinforbrug. De danske apoteker sikrer de danske borgere nogle af Europas laveste medicinpriser. Det viser en række internationale prisundersøgelser. Alligevel oplever næsten hver anden dansker for det meste medicinen på apoteket som dyr.

Hver tiende borger har prøvet at måtte vente med at hente sin receptpligtige medicin til senere, fordi de ikke havde penge til at købe den. Men det er op imod hver tredje af arbejdsløse og førtidspensionister, der har måttet udskyde deres køb af receptmedicin, fordi de ikke havde råd.

To procent af alle danskerne har helt undladt at tage deres lægeordinerede receptmedicin, fordi de ikke havde råd. Det samme gælder 10 procent af arbejdsløse og førtidspensionister.

Det bekræfter tidligere forskningsresultater fra CASA, der har vist, at hver tredje patient på nedsat offentlig ydelse og hver ottende person på kontanthjælp har undladt at købe lægeordineret medicin.

Læs analysen her