Nydanskere med helbredsproblemer har gavn af et forløb med medicinsamtaler på apoteket. Et nyt forskningsprojekt fra september 2014 viser, at det kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Forskningsprojektet inkluderer jobcentre i Aarhus, Odense, Esbjerg og Kolding. Jobcentrene, apoteksfarmaceuterne og deltagerne i projektet evaluerer alle medicinsamtalerne positivt. Jobcentrene finder det oplagt også at tilbyde medicinsamtalerne til andre med svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Medicinsamtaler på apotekerne kan således være en del af løsningen og få udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet.

På jobcentre i Danmark oplever medarbejderne, at især nydanskere beder dem om hjælp. De har oftere problemer med at overskue deres medicin og med at efterleve behandlingsanvisninger. Forskere fra Pharmakon dokumenterer de positive effekter for nydanskere ved medicinsamtaler i en ny rapport: "Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne".

Forskningsresultaterne viser, at 75 procent af borgerne rapporterer om forbedret viden om medicinens virkning på deres sygdom. 63 procent har opnået en bedre viden om deres sygdom. Både jobcentrene, apoteksfarmaceuterne og borgerne reagerer positivt på medicinsamtalerne. Borgerne får en signifikant bedre medicinefterlevelse. Jobcentrene melder også om signifikante forbedringer af borgernes håndtering af deres helbredssituation i forhold til arbejdsmarkedet.

En rundspørge fra december 2013 blandt de danske kommuners jobcenterchefer viste de samme udfordringer. Tre ud af fire kommunale jobcentre oplever ofte eller meget ofte, at helbredsproblemer er medvirkende til, at ledige ikke kan komme i job eller aktivering. Samtidig er fire ud af fem jobcentre positive over for at anvende apotekerne til at hjælpe de ledige med at løse deres medicinproblemer.

Læs analysen her