Over halvdelen af svenskerne gik sidste år forgæves på apoteket efter deres receptmedicin. Apotekerne risikerer således at give svenskerne forringet service og sundhedsfaglig rådgivning. Og det er til trods for, at liberaliseringen har kostet over en halv milliard kroner. Det viser en ny evaluering fra myndigheden for sundhedsanalyse, Vårdanalys.

De positive effekter, som man har set efter liberaliseringen, kunne være opnået inden for den daværende regulering, konkluderer Vårdanalys, som er bistået af to professorer med speciale i konkurrence og liberalisering. Ud over den tidligere dokumenterede risiko for ringere patientsikkerhed har liberaliseringen ifølge Vårdanalys medført en række negative konsekvenser.

Apotekskæderne har kun incitamenter til at åbne apoteker i bynære områder, hvor de fleste kunder er. Vårdanalys konkluderer, at forbedringen af den geografiske tilgængelighed trods flere apoteker kun er marginal.

Over 50 procent af svenskerne er gået forgæves på apoteket efter deres receptmedicin inden for det seneste år. Det medfører store samfundsmæssige udgifter. Sparet transporttid ved flere apoteker udlignes af, at mange nu går forgæves efter medicinen. Foruden den ringere service har liberaliseringen kostet 600 millioner svenske kroner i øgede omkostninger for samfundet.

Apotekernes salg af medicin bliver et instrument til at generere kundestrøm for salg af hygiejne- og skønhedsprodukter. Og det nye fokus på mersalg af andre varer risikerer at medføre forringet rådgivning.

Borgerne har ikke selv medicinsk viden til at vurdere kvaliteten af den rådgivning, de får, og er derfor afhængige af personalets kompetencer. Men fordi apotekerne nu agerer på et frit marked, vil de forsøge at minimere omkostninger på alle områder – også på rådgivning af patienter og efteruddannelse af personale, konkluderer Vårdanalys.

Læs analysen her