Danskerne køber op til 24 procent mere medicin på den sidste bankdag i måneden, hvor løn og sociale ydelser normalt udbetales. Det viser en analyse af danskernes mønster for indkøb af medicin på apoteket i de første ni måneder af 2013. Borgerne køber således mere receptmedicin på månedens sidste hverdag end i dagene lige op til. Det er netop på denne dag, at løn og en række sociale ydelser, SU mv. typisk bliver udbetalt.

Meget tyder derfor på, at økonomiske forhold kan være medvirkende til, at indkøb af medicin planlægges efter, hvornår der er gået penge ind på bankkontoen.

Samtidig viser en nylig MEGAFON-undersøgelse, at hver tiende dansker og op mod hver tredje arbejdsløse og førtidspensionist har måttet udskyde deres medicinkøb til senere, fordi de ikke havde råd til medicinen. De store udsving i medicintilskud mellem 0 procent og op til 85 eller 100 procent i løbet af et tilskudsår kan være en del af forklaringen.

Personer, som selv betaler en del af deres medicin efter tilskud, køber 24 procent mere medicin på lønningsdagen end dagen før. For dem kan økonomiske forhold påvirke, hvornår medicinen hentes. Det kan være, fordi de venter med at købe medicin, til de har råd igen. Eller det kan være, fordi de køber medicin tidligt for at være sikker på, at pengene rækker til medicin sidst på måneden.

Til sammenligning køber borgere, der får 100 procent medicintilskud, i gennemsnit kun 11 procent mere medicin på lønningsdagen end dagen før. Borgere, der selv skal betale hele deres medicinkøb uden tilskud, køber 18 procent mere medicin på lønningsdagen end dagen før.

Læs analysen her