Danskernes udgifter til medicin købt på apoteket var i 2014 på niveau med 2013. Udgifterne til apoteksmedicin er dermed faldet med cirka 13 procent siden 2010. Det står i kontrast til regionernes udgifter til hospitalsmedicin, som er steget med omkring 25 procent siden 2010. Alene i 2014 steg udgifterne til hospitalsmedicin med op mod 10 procent.

Efter tre år med uafbrudt fald voksede danskernes udgifter til medicin købt på apoteket med omkring 1,5 procent i 2014. Fra 2010 til 2014 er danskernes udgifter til apoteksmedicin dermed samlet set faldet med 13 procent. Samtidig fik danskerne i 2014 cirka 2,5 procent mere medicin udleveret på apoteket sammenlignet med 2010.

Sammenlignet med 2007 sparede det offentlige i 2014 cirka 1,8 milliarder kroner på tilskud til medicin på apotekerne. Besparelsen kan tilskrives de faldende priser på medicin på de danske apoteker. Apotekernes priser på medicin faldt i 2014 med cirka en halv procent i forhold til 2013. Priserne er dermed efter en årrække med større fald nu i gennemsnit 46 procent lavere end i 2000.

Mens priserne på apoteksforbeholdt medicin er næsten halveret siden 2000, er priserne på liberaliseret håndkøbsmedicin steget med 23 procent.

Læs analysen her