60 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte såkaldte risikolægemidler, der udløste forslag om ændring af medicineringen. Det viser en evaluering af medicingennemgang for ældre på 43 plejecentre i København. De midler, der hyppigst blev foreslået ændret, var vanddrivende midler, lægemidler mod søvnløshed og angst samt svage smertestillende midler i lægemiddelgruppen NSAID.

De ældre, der fik en medicingennemgang, var udvalgt efter en række kriterier, hvor de blandt andet skulle bruge mindst 3 lægemidler. Derfor kan de 60 procent ikke direkte overføres til at gælde alle beboere på plejecentre. Men en opgørelse på landsplan af ældres forbrug af disse lægemidler viser, at der er 350.000 ældre over 65 år, der anvender de nævnte risikolægemidler.

Ikke alle har problemer med at anvende disse lægemidler. Men det er lægemidler, der er på Institut for Rationel Farmakoterapis (IRF's) rød-gul-grøn liste over risikopræparater, der bør undgås til ældre, da de svækker deres funktionsevne. Særligt hos ældre patienter kan det ifølge IRF's månedsblad Rationel Farmakoterapi give anledning til utilsigtede hændelser, hvis de behandles med et eller flere risikolægemidler.

Selv om ældres forbrug af disse risikolægemidler har været faldende de seneste 10 år, så kan mange af de 350.000 ældre have et uhensigtsmæssigt forbrug af disse lægemidler. Det kan en farmaceutisk medicingennemgang være med til at afdække, som det skete på de 43 københavnske plejecentre.

Læs analysen her