Ventetiden på apotekerne er nedbragt til 2 minutter og 39 sekunder i gennemsnit, og under 2 procent venter i mere end 10 minutter. Det viser en ny måling af over 500.000 kunders faktiske køventetid på landets apoteker i juni 2015.

Samtidig er ni ud af ti danskere tilfredse eller meget tilfredse med apoteket. Kun 2 procent er utilfredse. Det viser en ny MEGAFON-måling blandt 1.200 borgere i juli 2015.

En ny apotekerlov har ført til 33 nye apoteksfilialer siden 1. juli 2015, og inden året er omme har borgerne fået 17 procent flere steder at henvende sig, for at få udleveret lægemidler på recept og få rådgivning af sundhedsprofessionelle.

Udgifterne til medicin på apotekerne var stort set uændrede i 2014. Derimod steg udgifterne til sygehusmedicin med op mod 10 procent i 2014 som følge af ny dyr medicin.

På apotekerne har patentudløb og apotekernes substitution bidraget til næsten en halvering af priserne siden 2000. Danmark har Europas næstlaveste priser på kopimedicin, og danskerne sparer flere milliarder kroner om året på kopimedicin.

Det er nogle af de mange fakta, som Apotekerforeningen bringer i årbogen, Lægemidler i Danmark 2014. Det er syvende år i træk, at årbogen dokumenterer, hvad der er op og ned på lægemidler, priser, apoteker og apoteksregulering.

Læs analysen her