Siden 2009 er ventetiden på apotekerne mere end halveret. Kunderne bliver nu ekspederet efter 2 minutter og 23 sekunder i gennemsnit. Samtidig bliver 99 ud af 100 apotekskunder ekspederet inden for 10 minutter. Det viser den seneste måling af ventetiden på landets apoteker fra uge 43 i oktober 2015. Det er den hidtil laveste ventetid, der er målt. Det er et resultat af flere års systematisk arbejde med at nedbringe ventetiden på apotekerne.

Apotekerne har siden 2008 hvert år foretaget tre målinger af ventetiden. I alt 9,3 millioner kunders faktiske ventetid er analyseret i 23 målinger. Den seneste måling fra oktober 2015 baserer sig på ventetiden for 490.000 kunder. Den gennemsnitlige ventetid er 20 procent lavere end for et år siden – og under det halve af ventetiden i 2009.

På mange af landets apoteker oplever kunderne stort set ingen ventetid. På hvert fjerde apotek blev alle kunder ekspederet inden for 10 minutter. På to ud af tre apoteker er der på en uge under 10 kunder, der har ventet over 10 minutter.

www.apoteket.dk kan kunderne se, hvornår ventetiden er kortest på deres lokale apotek. Her er ventetiderne fordelt på ugedage og hen over dagen. Ventetiden er typisk kortest først på dagen (kl. 9-10). De længste ventetider findes mandag eftermiddag og fredag middag, hvor der typisk er flest kunder.

Læs analysen her 

 

Medicinpriserne falder og udgifter til tilskud er stabiliseret

Apotekets medicinpriser faldt med 1,4 procent i 3. kvartal 2015. Det har stabiliseret udgifterne til medicintilskud på et niveau, der er omkring 100 mio. kr. højere end i 2014 - men 1,6 mia. kr. lavere end i 2007.

Når der i den offentlige debat har været talt om "stigninger" i udgifterne til medicintilskud på omkring 600 mio. kr., skyldes det, at regionerne oprindeligt havde budgetteret med, at udgifterne ville falde med 500 mio. kr. i 2015. Der er imidlertid ikke tale om en stigning i udgifterne til medicintilskud på 600 mio. kr. Udgifterne ser nu blot ud til at stige med omkring 100 mio. kr. – i stedet for at falde med de oprindeligt budgetterede 500 mio. kr.

Siden 2007 er apotekets priser på tilskudsberettiget medicin faldet med 22 procent. Samtidig udleveres der nu 27 procent mere tilskudsberettiget medicin end i 2007, og den gennemsnitlige tilskudsprocent er faldet som følge af forhøjet egenbetaling. Siden 2000 er priserne på apoteksforbeholdt medicin faldet med 47 procent, mens priserne på liberaliseret håndkøbsmedicin uden prisregulering er steget med 25 procent.

Læs analysen her

 

22 procent flere apoteker

Siden den nye apotekerlov trådte i kraft 1. juli 2015, er der nu åbnet 56 nye apoteksfilialer landet over. Samtidig har Apotekerforeningen kendskab til planer om at åbne yderligere mindst 12 nye filialer i de kommende måneder. Efter et år med den nye lov vil der således være åbnet mindst 68 nye filialer. Dermed vil danskerne have mindst 380 apoteker at vælge mellem, når de skal indløse deres recept. Det er en stigning på 22 procent på et år.