Den 1. juli 2015 træder en ny moderniseret apotekerlov i kraft. Det sker efter 10 års politisk debat og evalueringer. Loven er støttet af et meget bredt politisk flertal – EL, SF, S, R, V, K og DF. Apotekerne forbliver med loven en del af sundhedssektoren. Myndighederne kan fortsat sikre faglighed og tilgængelighed med et bevillingssystem, der stiller krav om farmaceutejerskab, med en udligningsordning og med ens priser i hele landet.
 
Apotekernes sundhedsfaglige tilbud til borgerne styrkes blandt andet via medicinsamtaler med nye kronikere. Samtidig ønsker et politisk flertal forsøg med medicingennemgang på apotekerne. Og der skal ses på muligheden for, at apoteker kan udlevere lægemidler, hvis recepten mangler, og lægen ikke kan træffes.
 
Samtidig øges tilgængeligheden og konkurrencen, fordi apotekere nemmere kan oprette nye apoteksenheder, herunder også som afgrænsede shop-i-shop-enheder i andre butikker. Omkring 10 nye apoteksfilialer står klar til at slå dørene op allerede 1. juli 2015.
 
Omvendt reducerer loven gradvist apotekssektorens årlige avance med 58 millioner kroner. Det sker ved at beskære apotekernes interne udligningsordning og aftrappe tilskuddene til apoteksfilialer, supplerende apoteksenheder og apoteksudsalg. Det betyder blandt andet, at op til 19 apoteker og filialer i yderområder trues med at miste tilskud.
 
Samtidig beskæres også vagtordningen for apoteker. Døgnvagt, der i dag findes på 11 apoteker landet over, afskaffes. Og 16-18 byer især i provinsen står umiddelbart til at miste deres vagtapotek, når loven reducerer antallet af byer med vagtapotek fra 50 til 34 i nærheden af de regionale akutklinikker.
 
En oversigt over hovedelementerne i den nye apoteksregulering ses i den bagvedliggende analyse.

Læs analysen her