Danmark har de laveste priser på kopimedicin blandt 22 europæiske lande. Det viser en undersøgelse fra det internationale analyseinstitut IMS Health af priserne inden for syv store terapiområder. Baggrunden er, at Danmark har Europas mest frie og skarpe generiske priskonkurrence på apoteksmedicin. Konkurrencen understøttes af apotekernes effektive substitution til den billigste pakning. Dermed er apotekets medicinpriser halveret siden 2000, og udgifterne til medicintilskud på apoteket er i dag 1½ milliard kroner lavere end i 2007, selv om der udleveres 30 procent mere medicin.

I gennemsnit koster kopimedicinen 46 procent mindre i Danmark end EU-gennemsnittet. I Sverige og Norge er priserne på denne kopimedicin omkring 35 procent højere end i Danmark. En skandinavisk kopiprisanalyse har tidligere vist, at det danske forbrug af de 100 mest brugte danske kopilægemidler ville koste 1 milliard kroner mere, hvis de skulle købes til svenske eller norske priser.

Danmark har Europas mest frie og skarpe priskonkurrence på apoteksforbeholdt medicin. Det er ikke apotekerne, der fastsætter prisen. Det gør leverandørerne af medicin, der kæmper om at være billigst ved en licitation hver 14. dag, hvor der er fuld gennemsigtighed om priserne.

Apotekerne tilbyder kunderne den billigste variant af et lægemiddel. Det påvirkes ikke af rabatter, da der kun er produktneutrale rabatter, der er begrundet i de omkostninger, som apoteket sparer grossisten for ved sin indkøbsadfærd. Derfor vinder den billigste leverandør næsten hele markedet i 14 dage. Det giver skarp priskonkurrence og Europas laveste priser på kopimedicin.

To tredjedele af den medicin, danskerne får udleveret på apotekerne, er kopimedicin.

Læs analysen her.