Apoteket er det eneste sted i sundhedssektoren, hvor du får professionel, sundhedsfaglig rådgivning uden tidsbestilling eller akutte lidelser. Borgere har endda god og hurtig adgang til apoteksskranken. Siden juli 2015 er der kommet 90 nye apoteker, åbningstiderne er blevet længere og ventetiden er fortsat kort.

En ny ventetidsmåling foretaget i uge 23 af Danmarks Apotekerforening viser, at 84 procent af borgerne bliver ekspederet inden for fem minutter. Gennemsnittet af alle kundernes ventetid var 2 minutter og 45 sekunder. I alt 540.000 kunder er med i målingen.

Hurtigst til skranken midt på ugen
Målingen viser også, at ventetiden som regel er kortest før kl. 10 og midt på ugen, hvor der er færrest kunder.

Det sker ofte, at der er færrest kunder på apoteket om torsdagen, og det gælder også i denne måling. Der er på den anden side mest travlt på apotekerne om mandagen. På ugens første dag var der knap 3,5 procent, der ventede i mere end 10 minutter, mens kun omkring 1,5 procent fik lov at vente så længe om onsdagen, torsdagen og fredagen.

Set over hele ugen bliver 98 procent af apotekernes kunder kaldt til ekspedition senest 10 minutter efter, de har trukket deres kønummer. 

Apotekerne begyndte i 2008 at arbejde målrettet på at nedbringe ventetiderne. De første målinger viste, at den gennemsnitlige ventetid var fem minutter, og 1 ud af 10 kunder ventede mere end 10 minutter. I de seneste to års målinger har den gennemsnitlige ventetid været under 3 minutter, og det har højst været 1 ud af 40 kunder, der ventede mere end 10 minutter.

Læs analysen her