Selv om borgerne fik udleveret mere apoteksmedicin i 2016, faldt medicinudgifterne på apoteket med en procent. Det skyldes, at apotekernes medicinpriser faldt med 4,7 procent i 2016. Til sammenligning steg udgifterne til sygehusmedicin med 3,5 procent.

Borgerne brugte samlet set medicin for 21 mia. kroner i 2016. Apotekerne udleverede medicin for godt 11 mia. kroner, mens der på hospitalerne blev brugt medicin for knap 10 mia. kr. inkl. moms. Endelig solgte detailhandlen håndkøbsmedicin for ca. 0,5 mia. kr.

Når medicinen er blevet billigere på apoteket, skyldes det, at apotekernes indkøbspriser er faldet, og at apotekernes avance samtidig blev sat ned i 2016.

De mest brugte lægemidler
Danskernes mest brugte lægemiddel fra apoteket var amlodipin mod forhøjet blodtryk. Dernæst kom to kolesterolsænkende lægemidler, atorvastatin og simvastatin, mens det svage smertestillende lægemiddel paracetamol kom ind på fjerdepladsen over de mest brugte lægemidler, målt i mængder. Samlet set står hjerte-karlægemidler for 38 procent af den samlede mængde medicin, som borgerne får udleveret på apotekerne.

Læs analysen her.

Læs det udsendte nyhedsbrevet her.